SNOHETTA-DESIGN: I dei førebelse planane er det lagt fram bilete av dette mikrohuset som er teikna av det renommerte arkitektfirmaet Snøhetta.
SNOHETTA-DESIGN: I dei førebelse planane er det lagt fram bilete av dette mikrohuset som er teikna av det renommerte arkitektfirmaet Snøhetta. FOTO: Visit Laagen

Vil lage byggjefelt med mikrohus i Midt-Telemark