220113 Sett frå lufta - Langkåshaugen

Her har det skjedd mykje sidan 1950-talet – ser du kor me er?