Politibil i Stasjonsvegen i Bø. 

RÅNETREFF: Talet på køyredoningar i Bø sentrum auka på mellom klokka 19 og 20 i kveld. Politiet er også på plass.
VEIT IKKJE KVAR: Åslaug Sem-Jacobsen seier at det er politimeisteren som bestemmer kvar stillingane kjem, men peikar på at signala er tydelege.

Har løyvd pengar til politistillingar, men veit ikkje kvar dei kjem