Folkestad skule
KKJE BRA NOK TILBOD. Forfattarane av dette meiningsinnlegget hevdar at Folkestad skule manglar helsesjukepleiar.
HAR HATT BRANNTILSYN. Folkestad skule. Arkivfoto.

Skular har fått merknader og avvik etter branntilsyn