220120 MEINING-Bjørg Tveito Lundefaret arkiv

– Eg heia ikkje på eit Vestfold Telemark-fylke, men det nye fylket fungerer og leverer

Deling av Vestfold og Telemark fylke? Dette er alle kommunene i fylket invitert til å ta stilling til. I Nome skal kommunestyret behandle saken i ekstraordinært møte 25. januar.

Vi var mange som var imot at fylkene ble tvangssamenslått i forrige stortingsperiode.

Vi hadde mange diskusjoner i Telemark, og mange hevdet at skulle vi bli sammenslått; måtte det bli med Buskerud og Vestfold. Sånn ble det ikke, fra 1. januar 2020 var Vestfold og Telemark fylkeskommune er realitet. Etter at vedtak ble fattet i Stortinget, er STORE ressurser brukt på bygge et nytt fylke; ikke minst en fordeling av offentlige arbeidsplasser mellom de to tidligere fylkene.

Den nye organisasjonen fikk «holde på» i 2,5 måned før alt fokus ble på pandemi. Det er vanskelig å bygge nye miljøer med kun digitale møter. Likevel, mitt inntrykk er at miljøer har satt seg, og min klare opplevelse er at tjenestene og kontakten med kommunene er like god, i  tilfeller bedre enn tidligere.

Fra min posisjon er det et viktig argumentet for å opprettholde dagens fylke.

Fylkene skal være regionale utviklingsaktører, bistå kommunene i utviklingen av bygd og by. Jeg mener ordfører i Hjartdal, Bengt Hallvard Odden har en god beskrivelse av dagens organisering, og gir min fulle støtte til hans argumenter når han hevder at ressurser bør brukes på utvikling, ikke avvikling.

Jeg opplever et politisk miljø i den nye fylkeskommunen som ser muligheter, ikke begrensninger, som viser engasjement for hele det nye fylket, og som allerede har funnet nye gode løsninger på problematikk som har ligget der lenge.

Jeg tror ikke vi hadde hatt verken gangkulvert i Lunde, eller fått en så kraftig opprusting av vegen mellom Lunde og Bø om vi fortsatt hadde vært «bare» Telemark. Det har med økonomiske rammer å gjøre. Jeg er også usikker på om vi hadde fått så god støtte i kampen for å opprettholde og forbedre togtilbudet.

I tillegg til at Kaste Stoadalen startes opp dette året (som ble vedtatt uavhengig av nytt fylke), har vi nå fått større engasjement for opprusting av RV36 fra Skien grense til Ulefoss.

I dag er det frykt for at gode fagmiljøer vil forsvinne om fylkene blir delt og at fylkeskommunen ikke lenger vil være en så attraktiv arbeidplass – noe som kan resultere i svakere kvalitet på leveranser til kommunene.  Det gagner ikke utviklingen verken i bygd eller by.

I Kanalen denne uke nevner ordfører i Midt Telemark at det var kamp om linjer ved Nome Videregående skolen i fjor høst. Det stemmer, og vi jobba sammen om opprettholdelsen, og klarte det.

Når det er sagt, er det nesten tradisjon at jeg blir kontaktet fra skolen etter at forslag til studietilbud er lagt fram, for å jobbe og lobbe for videreføring av studietilbud ved skolen som er foreslått nedlagt, også før fylkene ble sammenslått.

Jeg har dessverre ingen tro på at dette «problemet» vil være løst en gang for alle om Telemark igjen blir eget fylke.  Tvert imot, med tanke på framtidig stramme rammer i Telemark, som en av landets minste fylker.

Så hevdes det at kulturen er så forskjellig; og det er den. Må det være en begrensning?

Telemark har alltid vært et fylke med store kulturforskjeller; Grenland – Vest Telemark – Tinn og Notodden – Midt fylket. Jeg tror ikke det, derimot er det viktig med respekt for kulturforskjellene. Telemark og dets brede kultur vil bestå – det avhenger av folka, ikke fylkesgrensene.

Når Åslaug Sem Jacobsen, stortingsrepresentant for Senterpartiet, i et innlegg i Varden tar eierskap i begrepet folkestyre, og påstår at ordfører i Hjartdal med bakgrunn i hans støtte til dagens fylke, legitimerer en overkjøring av folkestyret, må jeg minne om at alle folkevalgte i dagens fylke er invitert til å uttale seg før saken behandles i fylkestinget.

Sem Jacobsen mener det er underlig at Odden forsvarer en organisasjon hans partifeller og ordførerkollegiet åpenbart ikke vil ha. Til det er å si; det er forskjellige meninger om dette i Arbeiderpartiet, saken drøftes nå både i partiorganisasjonen og blant alle folkevalgte. Det skulle bare mangle i en så stor sak. Det overrasker meg om det er 100 % enighet i andre politiske partier, selv om Sem Jacobsen i sitt innlegg gjennomført taler på vegne av Senterpartiet.

Svar på dette vil komme når saken i løpet av januar skal behandles i alle kommunene i Vestfold og Telemark.

Så oppleves det som et sleivspark når Sem Jacobsen nevner politireform og domstolsreform. Dette har ingenting med fylkessammenslåing evt. oppløsning å gjøre, noe som selvfølgelig er godt kjent for en stortingspolitiker.

Som nevnt, jeg heiet ikke på Vestfold Telemark før det ble vedtatt.  Nå er det her, det har vist seg at det nye fylket fungerer og leverer i forhold til kommunene.

La oss som nevnt satse på videre utvikling i stedet for avvikling. La den nye organisasjonen få levere, i stedet for nok en gang måtte sette det meste at utviklingsarbeid på vent, mens det for andre gang på fire år må bruke det meste av ressurser på å bygge «nye» fylker.