BYGGJEPLAN: Arkitekt Marianne Straume og utbyggjar Einar Forberg (til høgre) orienterte planutvalet om planane i Gamleveg 31. F.v. Espen Lydersen, Vidar Lofthus og Aslak Gilde. Foto: Øystein Akselberg
BYGGJEPLAN: Arkitekt Marianne Straume og utbyggjar Einar Forberg (til høgre) orienterte planutvalet om planane i Gamleveg 31. F.v. Espen Lydersen, Vidar Lofthus og Aslak Gilde. Foto: Øystein Akselberg

Skal byggje i fem etasjar – snakka om gangveg og solforhold