TRE TILSETTE: Roleg stemning på kontoret i Stasjonsgården fredag. F.v. Bjørnar Hagen Vika, Asle Sandnes og Anette Nagelhus.
TRE TILSETTE: Roleg stemning på kontoret i Stasjonsgården fredag. F.v. Bjørnar Hagen Vika, Asle Sandnes og Anette Nagelhus.

14 kvinner og ein mann vil bli statleg rådgjevar i Bø – her er søkjarlista