Tor Magne Kåsene t.h. og Dieter Oswald. Lions Bø Røde Fjær innsamling sal av sandsekkar
25.000 KRONER. Tor Magne Kåsene (t.h.) og Dieter Oswald at Lions i Bø alt har sendt 25.000 kroner til årets aksjon. FOTO: Marta Kjøllesdal

Skal hjelpe barn og unge med sandsekkar