FOLKESTADVEGEN 1: Her er ein godt i gang med grunnarbeida, og pelinga er nå unnagjort. Foto: Rune Digranes Bøen
FOLKESTADVEGEN 1: Her er ein godt i gang med grunnarbeida, og pelinga er nå unnagjort. Foto: Rune Digranes Bøen

Stor aktivitet på byggjefronten i Bø – arbeidet i gang på fleire nye sentrumsbygg