VEKAS FRAMSNAKKAR: Frode Telseth. foto: privat.
VEKAS FRAMSNAKKAR: Frode Telseth. foto: privat.

Rosar alle Sandenane, Sageiane og Røsokane