LADESTASJON: Her mellom Kiwi og Kinck-bygget var ladestasjon for el-bil tidlegare plassert.
LADESTASJON: Her mellom Kiwi og Kinck-bygget var ladestasjon for el-bil tidlegare plassert.

Etterlyser ladestasjon for bil