BEKYMRA FOR HØGE STRAUMPRISAR. Ordførarane Siri Blichfeldt Dyrland (t.v.) og Bjørg Tveito Lundefaret har teke initiativ til å få ut betre informasjon til innbyggjarane om straumprisar og straumavtalar.
BEKYMRA: Ordførarane i Midt-Telemark og Nome, Siri Blichfeldt Dyrland (t.v.) og Bjørg Tveito Lundefaret, har sendt ut melding om lokal straumstøtteordning. FOTO: Hilde Eika Nesje

Ordførarar ber lokalt energiselskap hjelpe eldre straumkundar