FOR FOLK I KRISE: Marte Midttun Lie frå Akkerhaugen er ein av rundt 50 frivillige i Kirkens SOS Telemark. To gonger i månaden sit ho klar til å svare på telefonar frå folk som treng nokon å snakke med. Foto: Gro Birgitte Røiland
FOR FOLK I KRISE: Marte Midttun Lie frå Akkerhaugen er ein av rundt 50 frivillige i Kirkens SOS Telemark. To gonger i månaden sit ho klar til å svare på telefonar frå folk som treng nokon å snakke med. FOTO: Gro Birgitte Røiland

To gonger i månaden er Marte der for folk i krise