220203 GG Borgjabrua

Er det trygt å bu i Breisås?