220210 MEINING statsforvalter Per Arne Olsen
FOTO: Øystein Akselberg

– Det dreier seg om 50 statlege arbeidsplassar, ikkje 150, ved ei samanslåing