220210 Sett frå lufta2 - Gvarv

Skulen er på same plass som i 1950-åra, men elles har det skjedd store endringar her