NORMAL TRAFIKK. I år skal truleg fleire ut på vegen i vinterferien enn i fjor.
– TA DET MED RO: Alle bilistar blir oppfordra til å ta det med ro på vegen i helga. FOTO: Knut Opeide, Statens vegvesen

Ventar normal vinterferietrafikk:

– Planlegg turen godt, og ver førebudd på dårleg ver