TILFLUKTSROM. Ifølgje teknisk sjef Vidar Lofthus  er det rundt 40 små og store tilfluktsrom i Midt-Telemark kommune.
Teknisk kontor flytter 
teknisk sjef kommunalsjef vidar Lofthus
HØGT TRYKK: Teknisk sjef Vidar Lofthus seier det er jamnt høgt trykk ved kontoret.
ANSARET: Teknisk sjef Vidar Lofthus har ansvaret for dei kommunale bygga. FOTO: Marta Kjøllesdal

Har 40 tilfluktsrom i Midt-Telemark – eit av dei ligg under ei vegkro