STORTRIVST: John Bærø og Vidar Karlsen, begge frå Gvarv, stortrivst på snikkarverkstaden til DRIV. Her går produksjonen av benkar for fullt.
STORTRIVST: John Bærø og Vidar Karlsen, begge frå Gvarv, stortrivst på snikkarverkstaden til DRIV. Her går produksjonen av benkar for fullt. FOTO: Gro B. Røiland

– Me har investert svært mykje i arbeidsplassen – det burde vore ei kommunal oppgåve