SNIKKARLAGET: Snikkarlaget Kjell Stundal og Harald Omnes har store vyer og mykje pågangsmot. Målet deira er å få til ein regional scene etter modell av Riksscenen i Oslo.
SNIKKARLAGET: Snikkarlaget Kjell Stundal og Harald Omnes har store vyer og mykje pågangsmot. Målet deira er å få til ein regional scene etter modell av Riksscenen i Oslo. FOTO: Gro Birgitte RøilandBilde 1 av 17

For å sjå desse bileta må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bileta må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bileta må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bileta må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bileta må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bileta må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bileta må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bileta må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bileta må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bileta må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bileta må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bileta må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bileta må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bileta må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bileta må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bileta må du ha eit abonnement.

Riksscenen i Oslo er modell:

Kjell (77) og Harald (76) bygger regional scene på dugnad