OPPFORDRAR TIL Å SLØKKJE LYSET: WWF håpar at også folk i Noreg vil bruke denne timen til å sløkkje lyset for å sende signal til myndigheitene om å ta grep med ein gong.
OPPFORDRAR TIL Å SLØKKJE LYSET: WWF håpar at også folk i Noreg vil bruke denne timen til å sløkkje lyset for å sende signal til myndigheitene om å ta grep med ein gong. FOTO: Callum Bennetts - Maverick Photo Agency

Ber oss sløkkje lyset for ei tryggare, meir rettferdig og bærekraftig framtid