SER PÅ LØYSINGAR: Einihgsleuar Jørund Verpe seier dei nå jobbar med løysingar for å lette på presset ved legekontora i kommunen.
SER PÅ LØYSINGAR: Einingsleiar Jørund Verpe seier dei nå jobbar med løysingar for å lette på presset ved legekontora i kommunen. FOTO: Gro B. Røiland

Stort press på legekontora:

– Må bli lettare å få inn vikarar, seier ansvarleg for legetenesta