BLÅFOLK: Konserten «Blåfolk» i Gullbring amfi fredag kveld.
HAR SAMARBEIDD: Dei to stipendmottakarane, Mattis Kleppen (t.v.) og Ottar Kåsa, har samarbeidd musikalsk. Her frå konserten «Blåfolk» i Gullbring amfi under Telemarkfestivalen i 2020.

Mattis og Ottar har fått arbeidsstipend – nå får dei tid til å øve og forske meir