STOR EIGEDOM PÅ AKKERHAUGEN: Norsjø hotell på Akkerhaugen har vekt interesse hjå fleire aktørar både innan hotell og leilegheitsbransjen.
PÅ AKKERHAUGEN: Norsjø hotell på Akkerhaugen blir føreslege som stad for busetting av flyktningar. Arkivfoto.

Tilbyr flyktningbustader med plass til mange