LIHEIA: Like ved ein skarp sving i bakken ligg det mykje historie på Nordigard Li og Lindeberg.
LIHEIA: Like ved ein skarp sving i bakken ligg det mykje historie på Nordigard Li og Lindeberg. FOTO: Widerø. arkivert i Bø Museum

Ein av desse gardane har ein sikre opplysningar om 13 generasjonar bakover