TENKE ANNLEIS:  Einingsleiar for Senter for kvalifisering og integrering (SKI), Tone Sissel Kise,  oppmodar lag pg organisajonar til å tenke litt annleis for å rekruttere innvandrarar.
MÅ TENKJE ANNLEIS: Einingsleiar for Senter for kvalifisering og integrering (SKI), Tone Sissel Kise, oppmodar lag og organisasjonar til å tenkje litt annleis for å rekruttere innvandrarar. FOTO: Arkivfoto Øystein Akselberg

Fleire innvandrarar blir med i frivillig arbeid når dei blir spurt