SJEFEN PÅ CIRCLE K: Malene Stenstad er no drivar på bensisnstasjonen Circle K.
BEST: Malene Stenstad er drivar på bensinstasjonen Circle K i Bø. Stasjonen er best i kjeda i å redde mat utanfor Grenland. FOTO: Arkivfoto

Hos Malene blei det redda 474 porsjonar mat i løpet av eitt år