8-åringane på idrettsskulen samla med lagleiarar og instruktørar til avslutningsfest ved Bø skule.
8-åringane på idrettsskulen samla med lagleiarar og instruktørar til avslutningsfest ved Bø skule.

Pippi og indianarar avslutta idrettsskulen for 135 ungar