IVRIG OM MARKAGRENSE: MDG-politikar Espen Lydersen ville ha planutvalet med seg i å setje ei markagrense for vidare utbygging på Lifjell. Han blei ståande aleine om det. På bildet ser ein Hans Sundsvalen (Ap) til høgre og Arvid Hagen (Ap) til venstre.
IVRIG OM MARKAGRENSE: MDG-politikar Espen Lydersen ville ha planutvalet med seg i å setje ei markagrense for vidare utbygging på Lifjell. Han blei ståande aleine om det. På bildet ser ein Hans Sundsvalen (Ap) til høgre og Arvid Hagen (Ap) til venstre. FOTO: Øystein Akselberg

Planutvalet vil ikkje meine noko om markagrense på Lifjell