Manøvreringsreglement Seljordsvatnet Magne Wraa, Skarak Kraft
LUKA: Toppen av luka kan så vidt skimtast til høgre for Magne Wraa. Bildet er teke i august då elva ikkje er så stor.
IKKJE REGULERT: Seljordsvatnet er ikkje regulert. Her er Magne Wraa, Skagerak Kraft, ved luka som skal regulere ved låg vass-stand. Bildet er teke i august 2017 då elva ikkje er så stor. FOTO: Marta KjøllesdalBilde 1 av 4

For å sjå desse bileta må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bileta må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bileta må du ha eit abonnement.

Tørke kan gi trøbbel for fisk, dyreliv og plantar – gjeld òg Midt-Telemark