VIL REISE: Michelle har klare tankar om kor ho vil reise.
VIL REISE: Michelle har klare tankar om kor ho vil reise. FOTO: Unni Buverud

Michelle (6) vil reise til Nordagutu