HAR KIKKA KOMMUNEN I KORTA: Seniorforskar og statsvitar ved Telemarksforsking, Audun Thorstensen, har vurdert kommunen sin ressursbruk innan helsesektoren. Tysdag la han fram rapporten sin på kommunehuset.
HAR KIKKA KOMMUNEN I KORTA: Seniorforskar og statsvitar ved Telemarksforsking, Audun Thorstensen, har vurdert kommunen sin ressursbruk innan helsesektoren. Tysdag la han fram rapporten sin på kommunehuset. FOTO: Øystein Akselberg

– Det går rette vegen for pleie og omsorg i Midt-Telemark