BEKYMRA FOR HØGE STRAUMPRISAR. Ordførarane Siri Blichfeldt Dyrland (t.v.) og Bjørg Tveito Lundefaret har teke initiativ til å få ut betre informasjon til innbyggjarane om straumprisar og straumavtalar.
BEKYMRA FOR RV36: Ordførarane i Midt-Telemark og Nome, Siri Blichfeldt Dyrland (t.v.) og Bjørg Tveito Lundefaret, er bekymra for at utreiinga rundt RV36 har stoppa opp. FOTO: Hilde Eika Nesje

Bekymra for stopp i planlegging av ny riksveg 36

Nome og Midt-Telemark Interkommunale Politiske Råd (IPR) ser med stor bekymring på at planlegginga av ny RV36 står i fare med bakgrunn i ulike vedtak fattet i Skien kommune og Porsgrunn kommune. 

Nome og Midt-Telemark Interkommunale Politiske Råd (IPR) ser med stor bekymring på at utredningen om en ny RV 36 står i fare med bakgrunn i ulike vedtak fattet i Skien kommune og Porsgrunn kommune.

For næringslivet vårt handler det om å kunne frakte varer ut og inn på en effektiv måte både med hensyn til tid og pris.

For innbyggerne våre handler det om å bo og arbeide i et Telemark i utvikling. Et fremtidsrettet Telemark.

For Nome og Midt-Telemark IPR handler det om at vi vil ha et fellesskap i Telemark. Vi vil ha større mot til å tenke på helheten, til å involvere og se konsekvenser av vedtak utover egen kommune.