VED KJØKENBORDET: Gudmund kosar seg når han kan sitte ved kjøkenbordet og teikne medan han høgare programmet På dansefot på radio.
VED KJØKENBORDET: Gudmund kosar seg når han kan sitte ved kjøkenbordet og teikne medan han høyrer programmet På dansefot på radio. FOTO: Unni Buverud

Nå skal bilgale Gudmund ha utstilling for første gong