220512 Sett frå lufta - Eika

Gardane ligg fint til og har vore i same slekta sidan 1600-talet