220512 Innflyttar Kaja Siem Christenson utvida

Kaja trivst knallgodt, men èin ting saknar ho skikkeleg