GVARV BRYGGE: båten Løveid ved kai på Gvarv. Gvarv var anløpsstad for rutebåter fram til 1946. Biletet er fra "Rutebåtene på Telemark-kanalen", og utlånt frå Gvarv båtforening.
GVARV BRYGGE: Båten Løveid ved kai på Gvarv. Gvarv var anløpsstad for rutebåtar fram til 1946. Biletet er frå "Rutebåtene på Telemark-kanalen", og utlånt frå Gvarv båtforening. FOTO: Privat

Gvarv har alltid vore knutepunkt ved Norsjø – nå held båtforeininga bryggeanlegget oppe