FORSLAG OM ALPELANDSBY. Arbeid med ny kommunedelplan for Lifjell er i gang. Ein grunneigar har varsla at det kjem forslag om ein «alpelandsby» på Jønnbu.
FORSLAG OM ALPELANDSBY. Arbeid med ny kommunedelplan for Lifjell er i gang. Ein grunneigar har varsla at det kjem forslag om ein «alpelandsby» på Jønnbu. FOTO: Grunneigar på Jønnbu

Fleire heisar og alpelandsby er foreslått:

Ønskjer seg fleire innspel om Lifjell frå lokalbefolkninga – snart går fristen ut