VETERAN OG NYBYRJAR: Radioamatørane Rune Nilsen og Per Sveinung Norendal er høvesvis veteran og nybyrjar. Mens Nilsen fekk lisens i 1964, fekk Norendal sin i mars i år.
VETERAN OG NYBYRJAR: Radioamatørane Rune Nilsen og Per Sveinung Norendal er høvesvis veteran og nybyrjar. Mens Nilsen fekk lisens i 1964, fekk Norendal sin i mars i år. FOTO: Gro B. Røiland

Radioamatør er hobby, men også hjelp i krise og konflikt