Blåurlia naturreservat
Freda: 21. juni 1996 vart denne staden på Lifjell freda.

– Sjølv om Lifjell er artsfattig og karrig, er fjellet ikkje utan ljospunkt