BEKYMRA FOR SITUASJONEN: Kommunalsjef Vidar Lofthus (t.h.) informerte PTN-utvalet om endringar i byggesaker i kommunen.
BEKYMRA FOR SITUASJONEN: Kommunalsjef Vidar Lofthus (t.h.) informerte PTN-utvalet om endringar i byggesaker i kommunen. FOTO: Øystein Akselberg

Snart er bare halvparten av dei tilsette att til å behandle byggjesaker – men saksmengda har minka