220602 Innflyttar Kjersti Versto Roheim

Kjersti meiner alle unge burde få sjansen til eit år på folkehøgskule