Tingretten frikjende mann for å ha køyrt for fort – nå er han dømd i lagmannsretten