Velkomen: Guro Bø Kaasa ønsker velkomen til Turistinformasjonen som er lett tilgjengleg hjå Akademika, midt i Bøgata.
VELKOMEN: Guro Bø Kaasa ønskJer velkomen til Turistinformasjonen som er lett tilgjengeleg hjå Akademika, midt i Bøgata. FOTO: Unni Buverud

Guro styrer turistinformasjonen – gler seg til å snakke ulike språk