Mari Fossfoss har meingar om dei siste planene i Midtbygda-krysset i Bø.
MEINING OM RIVING: Ein sentrumsbebuar har meiningar om dei siste planane for Midtbygda-krysset i Bø. FOTO: Gro B. Røiland

– Kvifor få lov til å rive når ein er stor og internasjonal, men samtidig har råd til å tilpasse?