Frå medlemsmøtet for Norsk Forbund for Utviklingshemmede avd. Midt-Telemarkpå Bø Hotell i mai.
VIKTIG MØTE: Frå medlemsmøtet til Norsk Forbund for Utviklingshemmede, avdeling Midt-Telemark, der også ordførar Siri Blichfeldt Dyrland var med. FOTO: Margit Helga Thoen

– Alle har rett til ein heim, og til å velje kor dei skal bu