220623 INNFLYTTAREN Billy Castillo

– Eg likar at det er mange innflyttarar i kommunen. Det gjev større mangfald