Dag Hallvard Østtveit
Dag Hallvard Østtveit FOTO: Signe Vreim Østtveit

– Når kyrkja frå preikestolen, eller elles, tar stilling i politiske spørsmål, er me på ville vegar