VED KJØKENBORDET: Gudmund kosar seg når han kan sitte ved kjøkenbordet og teikne medan han høgare programmet På dansefot på radio.
FRAMSNAKKAR: Gudmund Amundsen ynskjer å framsnakke fire dyktige og allsidige frivillige på Bø Museum. FOTO: Unni Buverud

Gudmund vil framsnakke kvartetten på Bø museum