EKSTREMKØYRING: Ifølgje Gjensidige er det mykje ekstremkøyring med båt i Telemark.
EKSTREMKØYRING: Ifølgje Gjensidige er det mykje ekstremkøyring med båt i Telemark. FOTO: Bouvet, illustrasjonsfoto

Mykje ekstremkøyring og høg fart med båt i Telemark